Een wereld die schoner, eerlijker en duurzamer is. 20302050 verwijst naar de jaartallen waar veel duurzaamheid doelen aan gekoppeld zijn zoals CO2 reductie (2030 60% – 2050 95% reductie) en circulariteit (2030 50% – 2050 100% circulair).

20302050 ondersteunt deze doelen door te inspireren met projecten, mensen te verbinden door events en oplossingen te creëren in producten.

De StadsTon is hier een mooi voorbeeld van: circulair geproduceerd ondersteund deze regenton biodiversiteit en klimaatadaptatie.