Een wereld die schoner, eerlijker en duurzamer is. Dáár staat 20302050 voor. 20302050 verwijst naar de jaartallen waar veel van de klimaatdoelstellingen aan gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld: 2030 60% CO2 reductie / 50% Circulair 2050 95% CO2 reductie / 100% Circulair

De StadsTon is een mooi voorbeeld!

Een nieuw en haalbaar perspectief! Met kennis, ervaring en energie een bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dat doet 20302050 door mensen, organisaties en bedrijven te prikkelen, uitdagingen aan te gaan en problemen te voorzien van nieuw en haalbaar perspectief, gericht op de toekomst. Veranderingen ondersteunen met inspiratie, verbinding en het ontwikkelen van nieuwe producten.

20302050 is een initiatief van Guido de Vries. De ervaring en het netwerk dat hij in de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd in de creatieve en culturele sector zet hij in bij het creatief benaderen van uitdagingen en het vinden van oplossingen. Waar mogelijk betrekt hij kunstenaars en ontwerpers bij het onderzoeken -en uitvoeren- van opgaven. Zijn side-kick is Marije Vermeulen. Haar achtergrond als beeldend kunstenaar staat voor scherp analyseren en denken buiten de kaders. Daarnaast is zij ervaren in het begeleiden van groepstrainingen en heeft ze scherpe antennes voor trends en maatschappelijke ontwikkelingen.